Teknokoloji
En TEKNOKOLOJİK Blog…

Haz
16

https://i2.wp.com/img74.imageshack.us/img74/3387/railroadtycoon3hg6.jpg
Part 1
Part 2

Şub
20

Gökbilimciler Big Bang’in oluşumuyla ilgili en temel kanıtın peşine düştüler. Eğer evrenin oluşumuyla meydana gelen çekim dalgaları saptanırsa evrenin ilk anı ve evrimi hakkındaki bulmaca da çözülecek.

Gökbilimciler önümüzdeki on yıl içerisinde genişleyen evren teorisi için en somut kanıtlar bulmayı hedefliyor. Aranan kanıt 13.7 milyar yıl önce evrenin ve zamanın başlangıcından kalan mikroskobik yoğunluktaki dalgaların ölçümlenebilmesi ile bulunacak. Bu aynı zamanda evrenin oluştuğu ilk anın da anlaşılabilmesi ve gözlemlenebilmesini sağlayacak.

ÇEKİM DALGALARI ARAŞTIRILIYOR
Chicago Üniversitesi’nden John Carlstrom dokuz farklı üniversiteden gelen bilim adamlarıyla birlikte dünya üzerindeki en güçlü teleskoplardan biri olan Güney Kutbu Teleskopu (GKT) ile evrenin başlangıcına ve evrimine ait kanıt arıyor.

Takımın ajandasında genişleyen evren teorisinin tabii tutulacağı en zor test var. Bunun için Einstein’ın genel görelilik teorisinin öngördüğü üzere evrenin genişlemesi sonucu oluşması gereken çok zayıf çekim dalgalarının bulunması gerekiyor.

Bu aynı zamanda genişleyen evren teorisinin çeşitli versiyonlarının da doğru olarak yeniden kurgulanmasını sağlayacak. Carlstrom bunu şöyle açıklıyor: “Eğer çekim dalgalarını bulabilirsek bu bize genişleyen evren hakkındaki her şeyi anlatacak. Şu anda bununla ilgili geçmişe oranla az olsa da farklı açıklamalar var. Ama bunların hiçbir bu kadar olağanüstü ve sıcak ‘Big Bang’in kuantum ölçeğindeki bir dalgalanama ile başladığını öngörmüyor.”

FARKLI EVRENLER
Carlstrom ve Fermi Ulusal Laboratuarları’ndan Profesör Scott Dodelsun geçtiğimiz günlerde katldıkları ‘Başlangıcından Sonuna Evren’ adlı konferansta çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Konferansın dinleyicileri arasında paralel evrenler kuramını ortaya atan Alan Guth da vardı.

İKİ BÜYÜK DÜZENSİZLİK
Dodelson konferansta şunları söyledi: “Farklı evrenler olda bile teorinin tanımı gereği bu evrenlerle kontak kurabilme olanağımız yok. Ancak genişleyen evren kuramını araştırmanın yolu var. Bu teoriye göre evrenin oluşumuyla iki çeşit düzensizlik meydana geldi. Bunlardan ilki atom altı parçacıkların yoğunluklarıyla meydana gelen ve evrenin her yerinde devam eden dalgalanmalar. Bu dalgalanmalar zaten bilim adamları tarafından gözlemlendi.”

Genellikle bunlar atomik ölçektedir ve bunun farkına varmayız. Ama genişleme bunları anlık olarak kozmik boyutlarda gerebilir. Teori bu haliyle çalışıyor. Bu dalgalanmaların nasıl olduğunu hesaplayabiliyoruz ve görünen o ki bunlar uzayda gördüğümüz galaksileri oluşturacak biçimde sonuçlanıyor.

İkinci düzensizlik tipi ise Einstein’nın belirttiği uzayın ve zamanın bükülmesi olarak da tanımladığına benzer olan çekim dalgalarıdır. Çekim dalgalarının gökbilimcilerin elektromanyetik radyasyon frekanslarını ölçen uygun teleskoplarla gözlemleyebileceği kozmik düzeye ulaşma ihtimalleri var.

Eğer John Carlstrom’un üzerinde çalıştığı alet yeterince duyarlı olursa bu gerçekleşebilir.”

YENİ POLARİMETRE HAZIRLANIYOR
Carlstrom ve ekibi Güney Kutbu Teleskopu (GKT) ile gözlem yapmanın yanı sıra yani teleskopla birlikte çalışan çekim dalgalarını ölçebilecek bir polarimetre üzerinde de çalışıyorlar.

GKT elektromanyetik spektrumda kızılötesi ile mikrodalga arasındaki dalga boylarını ölçebiliyor. Teleskop Big Bang’den sonra oluşan ayrıca kozmik mikrodalga radyasyon alanlarını tarıyor. Bilim adamları bunu şöyle açıklıyor. GKT’nin elde ettiği veriler kozmik senfoninin davul ve korna sesleri gibidir. Şimdiyse bilim adamlar kulaklarını senfoninin daha düşük seslerini yani çekim dalgalarını algılamak için dört açıyorlar.

KARANLIK ENERJİ DE ÇÖZÜLECEK
GKT ayrıca evrenin bir başka büyük sırrı olan karanlık enerjiyi çözmek için de kullanılıyor. Karanlık enerji evreni öteye itiyor ve çekim gücünü alt ediyor. Karanlık enerji görünmezdir ama gök bilimciler etkilerini son birkaç milyar yılda şekil alan galaksi demetlerinde görüyorlar.

Dodelson tüm bunlardan sonra soruların cevap bulacağından umutlu: “Şu anda büyük resmin parçalarına sahibiz ama hangi fizik yasalarının bunları oluşturduğunu henüz bilmiyoruz.sonraki amacımız bu fizik yasalarını bulmak olacak.”

Oca
23

https://i2.wp.com/www.filetransit.com/images/screen/217fd72398a678fb2547a29f6bf5d151_Advanced_Archive_Password_Recovery.gif
ElcoSoft”un ürettiği Advanced Archive Password Recovery gercekten çok kullanışlı bir şifre kırıcı.Bilgisayarınızdaki unuttuğunuz veya şifresini öğrenmek istediğiniz .rar uzantılı dosyaların şifresini size gösterir.Programı kullanınca ne kadar işe yaradığını anlayacaksınız.İşte bu program şimdi serialiyle birlikte elinizin altınta.
Download
Serial:ARCHPR-TBHW5SSMYGQS-3KQ2E6E9CU4S4BMN

Oca
23

https://i0.wp.com/img220.imageshack.us/img220/5237/yuboxvy1.jpg
Bu program kullanıcıların da hemen anlayacağı üzere bilgisayarda bulunan yazılımları tamamen bilgisayardan kaldırma (uninstall) yeteneğine sahiptir. Yazılım bilgisayara kurulmuş yazılımları kaldırıken sanki bilgisayara o yazılım hiç kurulmamış gibi kaldırmakta ve artık bırakmamaktadır. Şimdi bu yazılımı dilerseniz yakından tanıyalım ve diğer özelliklerini beraber keşfedelim. Ne dersiniz? Yazılım karşımıza sade ve anlaşılır bir arayüzle gelmekte ve 5 ana bölümden oluşmaktadır. Dosya (File), Faaliyet (Action), Gözlem (View), Şekillendirme (Tools) ve Modüller (Modules). İlk açıldığında yazılımın yukarda bahsedilen ana başlıklar haricinde alt tarfta kolay erişim tuşları vardır. Bu tuşlara daha sonra değineceğiz. Dosya bölümü; Kaldırma Listesi Desteği (Backup Uninstall İnfo), Onarım Kaldırma Bilgisi (Restore Uninstall İnfo), Uygulamayı İhraç Etme Listesi (Export Application List) ve Yazdırma Listesi (Print Application List)’nden oluşmaktadır. Kaldırma Listesi Desteği, yazılımın bilgisayardan kaldırdığı yazılımların görüntülenmesini sağlamaktadır. Onarım Kaldırma Listesi ise yazılımın onarımı yaptığı nesneleri görüntülemektedir. Uygulamayı İhraç Etme Listesi, bilgisayara kurulduğunda bilgisayarda olan yazılımları liste halinde göstermektedir. Son olarak Yazdırma Listesine tıklandığında bu listeleri yazıcıdan alma ve kullanıcıyı bilgilendirme imkanı sağlamaktadır.

Faaliyet bölümü; Kaldırma, Tam kaldırma (Force Uninstall), Temizleme (Clear It), Kendiliğinden Tamir Etme (Autofix), Arama, Görüntü Değiştirme ve Gelişmiş Kaldırma seçenekleri mevcuttur. Kaldırma seçeneğine tıklandığında, yazılımın bünyesine aldığı ve kullanıcı tarafından seçilen bilgisayardaki yazılımı kaldırmak için kullanıcıya bir kutucuk açar ve kullanıcıyı yönlendirir. Tam Kaldırma seçeneği ise bilgisayarda bulunan ve kullanıcı tarafından seçilen yazılımı tamamen bilgisayardan kaldırırken kullanıcıya sadece bir kez yazılımı kaldırıp-kaldırmayacağını sormaktadır. Kendiliğinden Tamir Etme seçeneğine tıklandığında, bilgisayarda bulunan yazılımlardan bozuk olan varsa bu yazılımları kendiliğinden bulur ve onarır. Arama seçeneğine tıklandığında, arama motorunu kullanıcının hizmetine sunar ve kullanıcının bulamadığı bir yazılımı bilgisayarda arayarak bulur. Görüntü Değiştirme seçeneği, yazılımın görüntüsünü değiştirmeye yaramaktadır. Gelişmiş kaldırma seçeneği, bilgisayarda bulunan ana yazılım programları dahil (ofis,web vb.) kaldırma işlevini yerine getirir. Seçenek kullanıcıyı yönlendirmektedir. Gözlem bölümü; Şekillendirme Çubuğu (Tool Bar), Durum Çubuğu (Statü Bar), Yardım Paneli, Geniş veya dar resim, Liste, Rapor ve Detaylar seçeneğinden oluşmaktadır. Bu bölümde kullanıcı kendisine göre istediği ayarlamayı yapabilmektedir. Şekillendirme bölümü; Çubuğu Şiddetli-Sıcak Kaldırma (Uninstall HotBar), Hafıza-Depoyu Tekrar İnşa Etme (Rebuild Cache), Şeçenekler ve Dil seçeneğinden oluşmaktadır. Çubuğu Şiddetli Kaldırma sekmesi, eğer kullanıcı tarafından yazılımda bulunan kısa yol tuşları ve başlangıç sekmesinde yer alan ögeler istenmiyorsa kullanılmalıdır. Tıklanıldığında uyarı verir ve kabul edilirse kısayol tuşlarını siler. Hafızayı Tekrar İnşa Etme sekmesi, eğer yazılımda görünen ve bilgisayarda bulunan yazılımlardan bir veya birkaçı görünmezlerse bu sekme yardımıyla hafıza tekrar tazelenmektedir. Seçenekler sekmesi, yazılım tarafından ayarları kendiliğinden yapılmakta ancak kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir. Kullanıcı kendi isteğine göre yazılımın iç ayarlarını yapabilmektedir. Yazılımın dil seçeneğinde sadece ingilizce dil desteği bulunmaktadır. Modüller bölümü; yazılımın büyük sekmelerle ana başlık altında verdiği bölümlerin seçiminden oluşmaktadır. Kullanıcı başlangıç sekmesi olarak istediğini ayarlama imkanına sahiptir. Bu sekmeler sırasıyla; Yazılım Kaldırma (Uninstall Programs), Yazılım Başlangıç Kontrolü (Control Startup Programs), Geçici Dosyaların Bulunup Temizlenmesi (Find/Clean Temporary Files), Başlangıç Listesinin Temizlenmesi (Clean Star Menu) ve İE Bağlam Listesi Temizliği (Cleans IE Context Menu) seçeneklerinden oluşmaktadır. Sırasıyla; Yazılım Kaldırma çubuğu, bilgisayarda bulunan yazılımları gösterir ve kullanıcı tarafından kaldırılmak istenilen yazılım seçilmek suretiyle yazılımın alt tarafında bulunan seçeneklerden istenilen tuş ile yazılım bilgisayardan kaldırılır. Yazılım Başlangıç Kontrolü sekmesi ise bilgisayarda bulunan yazılımları listelemektedir. Geçici Dosyaların Bulunup Temizlenmesi sekmesi adından da anlaşılacağı gibi kurulum esnasında bilgisayara geçici dosya bırakan yazılımların bu dosyalarını bulup temizlemektedir. Başlangıç Listesinin Temizlenmesi sekmesi yukarda anlatıldığı gibidir. İE Bağlam Listesi Temizlem sekmesi, İE tarayıcısının internette bıraktığı site adres izlerini temizlemektedir.
Download

Oca
23

https://i0.wp.com/www.hdsentinel.com/hdsb.gif
Hard Disk Sentinel Pro, son dönemde neredeyse tüm hard disklerin desteklediği hatta ATA/IDE cihazlarda bir üretim standardı haline gelen S.M.A.R.T.(Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology) isimli IBM nin geliştirmiş olduğu bir teknoloji’yi kullanıyor. S.M.A.R.T, sabit diskteki hataların, cihaz tamamen arızalanmadan tespit edilmesini mümkün kılan ve sağlık durumunu anlık olarak bildirebilen bir teknoloji. Hard Disk Sentinel Pro sabit diskinizin sıcaklığını, performans durumunu, diskinizin doluluk oranını, desteklediği tüm özellikleri size gösteriyor ve hdd’nizin olası bir arızasında size olacakları önceden haber verebiliyor.
Download

Oca
23

https://i0.wp.com/www.educ.umu.se/~cobian/images/cb9.jpg
Cobian Backup bir yedekleme yazılımıdır. Zamanını ayarladığınız yedekleme işlemini kendi bilgisayarınıza ya da ağınızdaki başka bir bilgisayara yapabilirsiniz. FTP backup özelliği ise hem download hem de upload yönlü destek sunuyor.

Cobian Backup temel olarak belirlediğiniz bir klasörü başka bir klasöre sizin istediğiniz zamanda, güvenli olarak kopyalar, böylece veri kaybı problemi yaşamazsınız.
Download

Oca
23

https://i0.wp.com/i44.tinypic.com/25umlnq.jpg
FreeRapid Downloader RapidShare ve diğer upload sitelerinden dosya indirmeye yarar. Benzerlerine oranla daha çok upload sitesini desteklemektedir. Desteklediği sitelerin tam listesini sayfanın devamında bulabilirsiniz. Yazılım sürekli geliştiriliyor. Program çok maksatlı opsiyonlara sahip örnek olarak; toplu link alma indirme, proxy kullanarak aynı anda birden fazla dosyayı indirebilme, log kayıtları, zamanlayıcı görev ayaları, sesli uyarı, indirme sunucusu seçimleri ve dahası. Görüldüğü üzre program benzerlerinden daha gelişmiş. Yazılım kurulum gerektirmeden çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır yani kurulum yapmanıza gerek yoktur.
Download

Oca
23

Diyet, perhiz, rejim gibi faaliyetler hedefte Türk delikanlılarının ve genelde de Türk milletinin devamını engellemek için dış mihraklar tarafından gündeme getirilmiş şuurlu bir düzmecedir. Gaye, eskiden bir koyunu, bir oturuşta götüren dev gibi babayiğit atalarımızı ve tarlada doğum yaptıktan sonra bebeğini kundaklayıp, elde orak tarlada çalısmaya devam eden Türk kadınlarını ; kalori hesaplayan, hapşırınca yatağa giren, fitness ve aerobik yapan çıtkırıldım tiplere dönüştürmek ve büyük Türk ırkını Çinliler, Japonlar gibi sıska, zayıf ve sağlıksız bir ırk haline getirmektir.

Icabı halinde 240 kiloluk top mermisini tek başına namluya süren bir babayiğidin, kalori hesaplayan, yoğurtlu kebabı reddeden bir züppe haline getirilmesinden daha büyük bir soykırım olabilir mi?

İç yağının, kuyruk yağlarının, anamızın Vita yağının kolestrol yaptığı palavradır.

Kolestrol, kebapları yedikten sonra iki şişe soda içerek ayarlanabilecek bir gaz durumudur.

Sakın bu oyuna düşmeyin.

Feminizm, kadın hakları , çevre şuuru ve eşitlik adı altında Türk kızlarının akılları çelinerek, yemek yapmayı bilmeyen, bizim istikbalimiz olan yavrularımızı , abuk subuk yiyeceklerle yetiştirecek, damak zevki gelişmemiş , sunta kılıklı diyet bisküvilerini yiyecek sanan bir hale getirmişlerdir.

Ayrıca kör olası dış mihraklar, bu kızlarımıza kebap, soğan, çig köfte vb. Lezzetleri yiyen, bardak bardak şalgam suyu içen yiğitlerimize hanzo-kıro gibi sıfatlar takmayı ögretmişlerdir.

Ayrıca son yıllarda moda gibi gösterilmeye çalısılan Çin mutfağı diye bir şey yoktur. Bu sözde mutfak, acaip zerzevat ile acaip mahlukatın, wog adı verilen bir tencerede yarı pişmiş yarı çiğ olarak hazırlanıp insanlara eziyet olsun diye sopalarla yenmesinden ibaret bir hokkabazlıktır. Sakın kanmayın, sakın yemeyin. Helal değildir!

Unutmayın su uyur, düşman uyumaz!

Oca
19

https://i2.wp.com/i43.tinypic.com/28rhy7a.jpg
DVD’lerdeki seçim menüsü, çoklu dil ve altyazı desteği gibi konforlu özellikleri destekleyen bir medya biçimi. Keygen mevcuttur.
Download

Oca
19

https://i1.wp.com/i44.tinypic.com/r9e7n8.jpg
Python programlama dilinde yazılım geliştirmek için kullanılan bir geliştirme ortamı (IDE ). Crack mevcuttur.

Download